Rana Kommune er i full sving med å trakke opp årets Blåvegentrasè og løypen kjøres fortløpende så lenge værforholdene tillater dette.
Forholdene i fjellet er gode og vi har rikelig med snø så alt ligger til rette for nok et flott Blåvegenløp.
Sjekk løypestatus her