Samarbeidspartnere 2019-02-17T14:00:27+01:00

Vi har som mål å utvikle Blåvegenløpet enda mer, slik at løpet i enda større grad kan bidra til liv, røre og positivitet som setter regionen på kartet. For å klare dette er vi avhengige av våre støttespillere, som er med oss i de lange løpene. Vi takker for støtten i forbindelse med dette og fremtidige Blåvegenløpene. Vi har bruk for dere alle – og vi har plass til enda flere.

Hovedsponsor:
logo-helgeland-sparebank

Samarbeidspartnere

stamina  novasea  Print  mba  østbø  Print

Mediepartnere
Rana Blad og Radio Rana

Grunneiere
Vi takker grunneierne, Statsskog og Ildgruben Reinbeitedistrikt for det gode samarbeidet med å tilrettelegge for Blåvegenløpet.