Premiering

Premiering 2023

Merker

Utdeling av merker/medaljer skjer på stadion. Se også eget avsnitt om medaljer og vimpler. Mener du at din registrering ikke er korrekt, ber vi deg om ta kontakt med merkeutdelerne som korrigerer dette umiddelbart.

Premiering

Premieutdeling på stadion kort tid etter målgang. Det kjøres premiering for de 3 beste menn og damer ute på stadion. Regler for medaljer og vimpler, se eget avsnitt.

Pengepremier:

De beste løperne av hvert kjønn premieres med pengepremier.

1.plass: 5000kr
2.plass: 3000kr
3.plass: 1000kr
Spurtpremie ved 2. matstasjon på Tverrvatnet: 1000kr

I tillegg trekkes det en rekke gavepremier blandt alle startende i Blåvegenløpet.

Alle barn belønnes med ekstra motivasjonspremie.

Medaljer og vimpler
I tillegg til premiering i form av klassepremieringer utdeles det medaljer og vimpler etter følgende beregninger:

5år bronsjemedalje
10år sølvmedalje
15år gullmedalje
20år vimpel
30år vimpel
40år vimpel