Rennregler

Rennregler for 2024

Rennet går i klassisk stil og skøyting er ikke tillatt. Det vil være kontrollposter langs løypa.

Deltakerne er pliktig til å gå med synlig startnummer som er festet på brystet. Det er ikke tillatt å brette startnummeret. Det er forbudt å starte på en annens nummer. Legitimasjon kan bli avkrevd ved tvil.

Alle deltagere i konkurranseklassene plikter å bære brikke på venstre ankel.
Deltakere som ikke følger rennreglene kan bli diskvalifisert

Følgende frister gjelder for innlevering av protest:
-Mot forhold i rennet: 30 minutter etter målpassering.
-Mot resultattid: 30 minutter etter at resultatene er kunngjort.

Sperretider
Utsikten kl 15:00
Mål kl 16:00
Deltagere som ikke klarer å nå kontrollpunktene innenfor sperretidene, tas ut av rennet.

Ved avlysning av renn ( ihht Norges skiforbund sitt regelverk):
Ved avlysning av renn før renndagen kan arrangøren beholde inntil 50% av startkontingenten til dekning av utgifter forutsatt at dette er bekjentgjort i innbydelsen til rennet eller bekjentgjort på annen måte ( som f. eks. publisering på rennets hjemmeside slik vi har gjort her).

Dersom rennet må avlyses for deretter å bli gjennomført en senere dato, eller å bli flyttet til et annet sted på ny dato, har de som var påmeldt til den opprinnelige dato, men ikke stiller til start på ny dato, ikke krav på tilbakebetaling av noen del av startkontingenten.

Ved avlysning i løpet av renndagen på grunn av plutselig oppstått vær- /klimatiske forhold eller annen ” force majeure”, beholder arrangøren hele startkontingenten.

Vær oppmerksomme, vis hensyn!
Konkurranseløpere går i venstre spor, trimmere går i høyre spor!