Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere 2024

Vi har som mål å utvikle Blåvegenløpet enda mer, slik at løpet i enda større grad kan bidra til liv, røre og positivitet som setter regionen på kartet. For å klare dette er vi avhengige av våre støttespillere, som er med oss i de lange løpene. Vi takker for støtten i forbindelse med dette og fremtidige Blåvegenløpene. Vi har bruk for dere alle – og vi har plass til enda flere.

Grunneiere:
Vi takker grunneierne, Statsskog og Ildgruben Reinbeitedistrikt for det gode samarbeidet med å tilrettelegge for Blåvegenløpet.